Elk jaar vertrekken duizenden minderjarige migranten naar Europa. Alleen, zonder hun ouders of familie.

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar migratie van kinderen naar Europa. Waar komen ze vandaan, waar gaan ze naartoe, en hoe gaan de verschillende EU-lidstaten om met deze kwetsbare groep migranten?

Download het rapport als PDF (engelstalig) of lees de papieren versie in de UNESCO Bibliotheek in Utrecht.