Op 20 november is de officiële viering van de Universele Kinderdag: de dag van de rechten van het kind.

In 1925 is een VN wereldconferentie gehouden in Genève, met als onderwerp het welzijn van kinderen. (Turkije is de eerste moderne staat die officieel een kinderdag heeft ingevoerd).

Pas in 1954 kwam de VN met een aanbeveling dat er een Universele Kinderdag zou moeten zijn, om de rechten van het kind te actualiseren.

Op 20 november 1989 nam de VN het Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. Dit verdrag is inmiddels ondertekend door 191 landen en is gebaseerd op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Belangrijke punten zijn onder andere recht op leven, een thuis, educatie, sociale zekerheid, vrije tijd en spel. Bescherming tegen discriminatie, geweld, uitbuiting, misbruik en verwaarlozing.

Voor het volledige verdrag klik hier