[quote]Building peace in the minds of men and women.[/quote]Dit is in een notendop het streven van UNESCO.
Natuurlijk is dit een vrij idealistisch streven, in praktische zin is het concreter uit te leggen. UNESCO is een tak van de VN waar politiek en diplomatie een ondergeschikte rol spelen. Hoofdzakelijk gaat het om cultuur, educatie, het preserveren van kennis en de gezamelijke geschiedenis.

UNESCO staat letterlijk voor United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Onderwijs, wetenschap, cultuur maar ook communicatie zijn de speerpunten voor het bestrijden van armoede, het bevorderen van duurzame ontwikkeling en de stimulatie van de interculturele dialoog. Deze factoren worden beschouwd als de noodzakelijke randvoorwaarden voor vrede.

Openbare bibliotheken hebben dan ook de volledige steun van UNESCO. In 1994 is in samenwerking met IFLA (International Federation of Libarary Associations and Institutions) een manifest gepubliceerd. Dit manifest benadrukt de waarde van vrije toegang tot kennis en de essentiële rol van de openbare bibliotheek in de maatschappij.

Ter inzage: Unesco Manifest Openbare Bibliotheken