UNESCO is in 1945 opgericht in Londen, net na de 2e wereldoorlog. Het was toen duidelijk geworden dat wereldvrede niet gewaarborgd kon worden door politieke en economische overeenkomsten tussen landen. Vrede zou beter gebaseerd kunnen worden op menselijke moraal en intellectuele solidariteit.

Op de foto het gebouw aan de Avenue Klébe in Parijs waar UNESCO van 1946 tot 1958 gevestigd was.

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.