UNESCO streeft ernaar om netwerken te bouwen tussen landen zodat solidariteit mogelijk wordt gemaakt. Dit doet UNESCO op de volgende wijze:

 • Beschikbaar maken van onderwijs,
  zodat ieder kind – jongen of meisje – toegang heeft tot goed onderwijs, als een fundamenteel mensenrecht en als voorwaarde voor ontwikkeling van de mensheid.
 • Bouwen aan intercultureel begrip,
  door het beschermen van erfgoed en het ondersteunen van culturele diversiteit. UNESCO heeft het concept van Werelderfgoed gecreëerd ter bescherming van gebieden en werken van bijzondere universele waarde.
 • Nastreven van wetenschappelijke samenwerking,
  zoals waarschuwingssystemen voor tsunami’s en grensoverschrijdende water-management-overeenkomsten om de banden te versterken tussen naties en samenlevingen.
 • Beschermen van vrijheid van meningsuiting,
  een essentiële voorwaarde voor democratie, ontwikkeling en menselijke waardigheid.