Al 40 jaar viert UNESCO de International Literacy Day, oftewel een dag gewijd aan geletterdheid. Zo ook vandaag.

Het doel van het stilstaan bij internationale geletterdheid is om de internationale samenleving te herinneren aan het feit dat kunnen lezen en schrijven een mensenrecht is, dat ten grondslag ligt aan leren in de breedste zin van het woord.

Kunnen lezen en schrijven is een wijze van jezelf verder kunnen ontplooien. Het ligt in de lijn van verwachting dat kinderen van ouders die kunnen lezen en schrijven, hun kinderen ook naar school sturen. Geletterdheid wordt beschouwd als noodzakelijk voor het bestrijden van armoede, verminderen van kindersterfte, controleren van populatie groei, bereiken van gendergelijkheid, verzekeren van duurzame ontwikkeling, vrede en democratie.

Iemand die kan lezen en schrijven heeft de gereedschappen om zich continu een stapje verder te kunnen ontwikkelen, zich beter te kunnen voorzien in primaire levensbehoeften en dus te kunnen zorgen voor een algeheel beter welzijn.

Uit onderzoek van UNESCO blijkt dat 84% van de volwassenen over de hele wereld kunnen lezen en schrijven. Dat is een groei van 8% sinds 1990, maar betekent tegelijkertijd dat er nog 774 miljoen volwassenen op de wereld zijn die dit niet kunnen, en dus analfabeet zijn.

International Literacy Day is ook de dag waarop UNESCO International Literacy Prizes uitreikt aan instituten, organisaties en individuelen wier inzet heeft bijgedragen aan de promotie van dynamische, geletterde samenlevingen.