De VN beschouwt het recht op onderwijs als één van de meest fundamentele rechten van de mens. Het recht op onderwijs is dan ook vastgelegd in talrijke verdragen.

Toch zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die geen toegang hebben tot mogelijkheden om onderwijs te volgen. Vaak komt dit door sociale, culturele of economische barrières.

Het tot een realiteit maken van het recht op goed onderwijs is een absolute prioriteit en kan alleen bereikt worden met sterke nationale wetgeving en richtlijnen die de basis scheppen voor het aanbieden en in stand houden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

In deze publicatie vind je de richtlijnen die opgesteld zijn om op nationaal niveau het onderwijs zodanig in te richten dat het aansluit bij internationale standaarden. Speciale aandacht wordt daarbij gegeven aan gelijke behandeling van jongens en meisjes uit alle lagen van de bevolking.

Download The Right to education: law and policy review guidelines gratis als PDF.