Het bijna 1200 jaar oude psalmboek Utrechts Psalter is geplaatst op de Werelderfgoedlijst voor documenten van de UNESCO. Het rijk van tekeningen voorziene liedboek werd rond 830 gemaakt in de buurt van Reims. In 1716 werd het boek aan de bibliotheek van de Universiteit Utrecht geschonken.

Het boek bevat 150 psalmen en 16 Bijbelse liederen, die op een voor die tijd revolutionaire manier zijn geïllustreerd. Het Utrechts Psalter staat voortaan op dezelfde lijst als ander documentair erfgoed van wereldbetekenis, zoals het originele Dagboek van Anne Frank, maar ook de archieven van de VOC en de aantekeningen van Karl Marx die hij maakte bij het schrijven van Das Kapital.

Op www.utrechtspsalter.nl is het boek digitaal te zien.

Bronvermelding: tekst AD.nl afbeelding Universiteit Utrecht